شرکت فناوری آتیه پویندگان اکسیر (APEX)

راهنمای استفاده از دستگاه استخراج اسانس SCF

راهنمای استفاده از دستگاه استخراج اسانس SCF

راهنمای استفاده از دستگاه استخراج اسانس به روش گازی عبارتند از:

  1. بررسی دستگاه: قبل از استفاده از دستگاه، اطمینان حاصل کنید که دستگاه به درستی عمل می کند و هیچ گونه خرابی یا ترکیبی در آن وجود ندارد.
  2. آماده سازی گیاه: گیاهی که قصد استخراج اسانس آن را دارید را شسته و خشک کنید.
  3. پر کردن دستگاه: سبد استخراج را با گیاه خشک شده پر کنید و پس از آن درب دستگاه را ببندید.
  4. تنظیم دما و فشار: دما و فشار باید به گونه ای تنظیم شوند که بتوانند اسانس را به درستی جدا کنند. برای تنظیم دما و فشار از دستگاه استخراج اسانس به روش گازی، باید به دستورالعمل تولید کننده دستگاه عمل کرد.
  5. شروع عملیات استخراج: پس از تنظیم دما و فشار، دستگاه را روشن کنید و عملیات استخراج را آغاز کنید.
  6. جداسازی اسانس: پس از اتمام فرآیند استخراج، باید اسانس جدا شده از گیاه را جمع آوری کنید. برای جداسازی بهتر، اسانس را از گیاه با استفاده از فیلتراسیون جدا کنید.
  7. تمیز کردن دستگاه: پس از پایان عملیات استخراج، دستگاه را با آب و صابون تمیز کرده و آن را خشک کنید.
  8. نگهداری دستگاه: دستگاه را در محیط خشک و خنک نگه داری کنید و هرگز آن را در معرض آب و رطوبت قرار ندهید. همچنین، در هنگام نگهداری دستگاه، باید از آسیب دیدن قطعات جلوگیری گردد.
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.