شرکت فناوری آتیه پویندگان اکسیر (APEX)

روش های استخراج اسانس

روش های استخراج اسانس

روش های استخراج اسانس از گیاهان، میوه ها و سایر منابع طبیعی مختلفی وجود دارد. در زیر برخی از این روش ها را مشاهده می کنید:

1- استخراج با استفاده از آب: در این روش از آب به عنوان ماده استخراج استفاده می شود. گیاه یا ماده مورد نظر در آب جوشانده می شود و پس از آن عصاره ای که در آب حل شده است با فیلتراسیون جدا شده و برای خشک شدن به خشک کن مناسب فرستاده می شود.

2- استخراج با استفاده از الکل: در این روش از الکل به عنوان ماده استخراج استفاده می شود. گیاه یا ماده مورد نظر در الکل جوشانده می شود و پس از آن عصاره ای که در الکل حل شده است با فیلتراسیون جدا شده و برای خشک شدن به خشک کن مناسب فرستاده می شود.

3- استخراج با استفاده از گاز: در این روش از گاز به عنوان ماده استخراج استفاده می شود. گیاه یا ماده مورد نظر در یک مخزن قرار می گیرد و گاز به آن اضافه می شود. سپس گاز با فشار بالا در مخزن قرار گرفته و عصاره مورد نظر به صورت مایع خارج می شود.

4- استخراج با استفاده از بخار: در این روش از بخار به عنوان ماده استخراج استفاده می شود. گیاه یا ماده مورد نظر در یک مخزن قرار می گیرد و بخار به آن اضافه می شود. بخار با فشار بالا در مخزن قرار گرفته و عصاره مورد نظر به صورت مایع خارج می شود.

هر یک از این روش های استخراج اسانس دارای مزایا و معایب خود هستند و بر اساس نیاز و شرایط مختلف، یکی از این روش ها مورد استفاده قرار می گیرد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.